Activitats Centre d'Esplai Fem-nos Amics | Inscripció on-line
  • Dades Personals
  • Preu
  • Resum Inscripció
  • Pagament
  • Confirmació

CABUTXES 2022
Dates: 01/08/2022-07/08/2022  |  Edats: Sense límits d'edat  |  Lloc: Casa de colònies La Ruca

Noi
Noia

El/La Centre d'Esplai Fem-nos Amics, com a centre organitzador de l'activitat, us informa que disposa de l’aplicació informàtica GESPLAI que li permet disposar d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, així com un arxiu documental i un altre audiovisual general que contenen dades i informació de caràcter personal. L’Aplicació Informàtica GESPLAI ha estat desenvolupada i és propietat de la Fundació Pere Tarrés. El/La Centre d'Esplai Fem-nos Amics disposa d’una llicencia d’ús per a la utilització del programa en els termes annexos relatius al TRACTAMENT DE DADES i als DRETS i UTILITZACIÓ DIMATGE.