Activitats Grup d'Esplai Apassomi | Inscripció on-line
  • Dades Personals
  • Resum Inscripció
  • Confirmació

CAMPAMENTS D'ESTIU
Dates: 31/07/2020-09/08/2020  |  Edats: 13-17  |  Lloc: Riugrèixer

Noi
Noia

El/La Grup d'Esplai Apassomi, com a centre organitzador de l'activitat, us informa que disposa de l’aplicació informàtica GESPLAI que li permet disposar d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, així com un arxiu documental i un altre audiovisual general que contenen dades i informació de caràcter personal. L’Aplicació Informàtica GESPLAI ha estat desenvolupada i és propietat de la Fundació Pere Tarrés. El/La Grup d'Esplai Apassomi disposa d’una llicencia d’ús per a la utilització del programa en els termes annexos relatius al TRACTAMENT DE DADES i als DRETS i UTILITZACIÓ DIMATGE.