Activitats Grup d'Esplai L'Erol | Inscripció on-line
  • Dades Personals
  • Resum Inscripció
  • Confirmació

CURS D'ESPLAI 2023-2024
Dates: 30/09/2023-15/06/2024  |  Edats: 5-17  |  Lloc: Seu de l'entitat (Escola Pia Santa Anna Centre), excepte algunes activitats pels carrers de Mataró

Noi
Noia

El/La Grup d'Esplai L'Erol, com a centre organitzador de l'activitat, us informa que disposa de l’aplicació informàtica GESPLAI que li permet disposar d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, així com un arxiu documental i un altre audiovisual general que contenen dades i informació de caràcter personal. L’Aplicació Informàtica GESPLAI ha estat desenvolupada i és propietat de la Fundació Pere Tarrés. El/La Grup d'Esplai L'Erol disposa d’una llicencia d’ús per a la utilització del programa en els termes annexos relatius al TRACTAMENT DE DADES i als DRETS i UTILITZACIÓ DIMATGE.