Activitats Fundació Roser de Maig | Inscripció on-line
  • Dades Personals
  • Opcions
  • Preu
  • Resum Inscripció
  • Pagament
  • Confirmació

ES CASAL ESTIU 2024
Dates: 25/06/2024-02/08/2024  |  Edats: 3-17  |  Lloc: Fundació Roser de Maig

Noi
Noia

El/La Fundació Roser de Maig, com a centre organitzador de l'activitat, us informa que disposa de l’aplicació informàtica GESPLAI que li permet disposar d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, així com un arxiu documental i un altre audiovisual general que contenen dades i informació de caràcter personal. L’Aplicació Informàtica GESPLAI ha estat desenvolupada i és propietat de la Fundació Pere Tarrés. El/La Fundació Roser de Maig disposa d’una llicencia d’ús per a la utilització del programa en els termes annexos relatius al TRACTAMENT DE DADES i als DRETS i UTILITZACIÓ DIMATGE.