Activitats Grup d'Esplai Apassomi | Inscripció on-line
  • Dades Personals
  • Preu
  • Resum Inscripció
  • Pagament
  • Confirmació

CAMPAMENTS D'ESTIU
Dates: 30/07/2021-08/08/2021  |  Edats: 13-17  |  Lloc: Terreny d’acampada Riugreixer

Noi
Noia

El/La Grup d'Esplai Apassomi, com a centre organitzador de l'activitat, us informa que disposa de l’aplicació informàtica GESPLAI que li permet disposar d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, així com un arxiu documental i un altre audiovisual general que contenen dades i informació de caràcter personal. L’Aplicació Informàtica GESPLAI ha estat desenvolupada i és propietat de la Fundació Pere Tarrés. El/La Grup d'Esplai Apassomi disposa d’una llicencia d’ús per a la utilització del programa en els termes annexos relatius al TRACTAMENT DE DADES i als DRETS i UTILITZACIÓ DIMATGE.