Activitats Centre d'Esplai el Drop | Inscripció on-line
  • Dades Personals
  • Resum Inscripció
  • Confirmació

TARDES D'ESPLAI DEL CURS 2021-22
Dates: 25/09/2021-18/06/2022  |  Edats: 5-16  |  Lloc: Centre d'esplai El Drop de La Salle Congrés

Noi
Noia

El/La Centre d'Esplai el Drop, com a centre organitzador de l'activitat, us informa que disposa de l’aplicació informàtica GESPLAI que li permet disposar d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, així com un arxiu documental i un altre audiovisual general que contenen dades i informació de caràcter personal. L’Aplicació Informàtica GESPLAI ha estat desenvolupada i és propietat de la Fundació Pere Tarrés. El/La Centre d'Esplai el Drop disposa d’una llicencia d’ús per a la utilització del programa en els termes annexos relatius al TRACTAMENT DE DADES i als DRETS i UTILITZACIÓ DIMATGE.