Activitats Grup Colònies a Borredà | Inscripció on-line
  • Dades Personals
  • Resum Inscripció
  • Confirmació

PETIT PESSEBRE VIVENT
Dates: 11/12/2021-04/01/2022  |  Edats: 5-12  |  Lloc: Convent de Sant Francesc

Noi
Noia

El/La Grup Colònies a Borredà, com a centre organitzador de l'activitat, us informa que disposa de l’aplicació informàtica GESPLAI que li permet disposar d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, així com un arxiu documental i un altre audiovisual general que contenen dades i informació de caràcter personal. L’Aplicació Informàtica GESPLAI ha estat desenvolupada i és propietat de la Fundació Pere Tarrés. El/La Grup Colònies a Borredà disposa d’una llicencia d’ús per a la utilització del programa en els termes annexos relatius al TRACTAMENT DE DADES i als DRETS i UTILITZACIÓ DIMATGE.