Activitats Centre d'Esplai PL - Patronat Pares de Família | Inscripció on-line
  • Dades Personals
  • Resum Inscripció
  • Confirmació

CAMPAMENTS D'ESTIU
Dates: 02/07/2022-10/07/2022  |  Edats: 12-16  |  Lloc: La Farga de l'Olivet

Noi
Noia

El/La Centre d'Esplai PL - Patronat Pares de Família, com a centre organitzador de l'activitat, us informa que disposa de l’aplicació informàtica GESPLAI que li permet disposar d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, així com un arxiu documental i un altre audiovisual general que contenen dades i informació de caràcter personal. L’Aplicació Informàtica GESPLAI ha estat desenvolupada i és propietat de la Fundació Pere Tarrés. El/La Centre d'Esplai PL - Patronat Pares de Família disposa d’una llicencia d’ús per a la utilització del programa en els termes annexos relatius al TRACTAMENT DE DADES i als DRETS i UTILITZACIÓ DIMATGE.